Program 2018

Her finner du program for  2018.

Søndag 11. februar kl. 11.00 Bragernes kirke

Høymesse: M. Duruflés Missa cum Jubilo

NB! Innledende foredrag kl. 10.15.

Duruflés produksjon er forholdvis liten, men utsøkt. Han har nesten utelukkende skrevet kirkemusikk, sterkt influert av gregorianikken. Det mest kjent er Requiem-messen, den mindre kjente er «Missa cum jubilo» for mannskor og orgel, som imidlertid er et strålende stykke musikk som er meget krevende for utøverne. Orgelstemmen er meget virtuos, og forutsetter et virkelig førsteklasses instrument. Ved høymessen i Bragernes vil messen bære liturgien, i tillegg til at Consortium Vocale synger de øvrige messeledd på latin med tilhørende gregorianske melodier, slik komponisten opprinnelig tenkte seg musikken fremført.

 

Konserten i Jevnaker er en del av innvielsesåret til kirkens store nye orgel fra Carsten Lund i Danmark, og her vil dette praktfulle instrument virkelig komme til sin rett. Konserten vil også inneholde vesentlige deler av det gregorianske repertoaret fra formiddagens høymesse i Bragernes.

Medvirkende: Consortium Vocale, Anders E. Dahl, orgel, Terje Kvam, dirigent.

Søndag 11. februar kl. 19.00 Jevnaker kirke

Konsert: M. Duruflés Missa cum Jubilo

Duruflés produksjon er forholdvis liten, men utsøkt. Han har nesten utelukkende skrevet kirkemusikk, sterkt influert av gregorianikken. Det mest kjent er Requiem-messen, den mindre kjente er «Missa cum jubilo» for mannskor og orgel, som imidlertid er et strålende stykke musikk som er meget krevende for utøverne. Orgelstemmen er meget virtuos, og forutsetter et virkelig førsteklasses instrument.

Konserten i Jevnaker er en del av innvielsesåret til kirkens store nye orgel fra Carsten Lund i Danmark, og her vil dette praktfulle instrument virkelig komme til sin rett. Konserten vil også inneholde vesentlige deler av det gregorianske repertoaret fra formiddagens høymesse i Bragernes.

Medvirkende: Consortium Vocale, Anders E. Dahl, orgel, Terje Kvam, dirigent.

Bill. kr. 150,-

Søndag 18. februar kl. 11.00 Bragernes kirke

Familiemesse med Hovlands bibelspill om Sakkeus

Bragernes kirkes jenteaspirantkor med dir. Beate Fevang fremfører Hovlands bibelspill om Sakkeus. Orgel: Jørn Fevang og Terje Kvam.

Søndag 18. februar kl. 18.00 Drammen Børs

Forestillingen «Mozart med tryllefløyten»

Forestillingen «Mozart med tryllefløyten» i Drammen Børs søndag 18. februar kl. 18.00 må utsettes, da manusforfatter, regissør og ansvarlig for forestillingen, Marianne Hirsti, har fått lungebetennelse og ikke er i stand til å gjennomføre.

Forestillingen blir satt opp senere, vi kommer tilbake med ny dato så snart det er klart.

Alle kjøpte billetter refunderes.

For Ad Fontes

Terje Kvam

 

«Mozart med tryllefløyten» har blitt en suksess etter oppførelser på Gran, Jevnaker, Vestre Slide, Gjøvik og sist i Elverum. Samarbeidet med fire unge, profesjonelle sangere, en pianist, de lokale kulturskoler med forskjellige instrumental-kombinasjoner og barnekor alt etter de lokale ressurser har resultert i varierte og bejublede familieforestillinger der lokale medvirkende får møte og delta sammen med unge profesjonelle og realisere en komprimert «Tryllefløyte» i løpet av en drøy time.

Bragernes kirkes jentekor, dir. Beate Fevang.
Soli: Masterclass-studenter fra Operahøgskolen og Norges Musikkhøgskole.
Mozart: Inger Jorstad.
Manus og regi: Marianne Hirsti.
Bill. a kr. 150,- (50,-)

Onsdag 28. mars kl. 18.00 Trefoldighetskirken, Oslo

«Tenebrae for natt til skjærtorsdag»: Tallis, Palestrina, Charpentier

«Tenebrae» i Trefoldighetskirken

Den første nocturne i den stille ukes nattlige tidebønner

Et musikalsk dypdykk i en glemt genre

Onsdag 28.mars kl. 18.00 fremfører AD Fontes den første «Tenebrae»-tidebønn i den stille uke, også kalt Nocturne I.

Tenebrae betyr mørke, og i den gamle romerske liturgi var tenebrae-tidebønnene en sentral del av feiringen i den stille uke, ikke minst som forberedelser til de store messer på Skjærtorsdag, Langfredag og Påskenatt. Hver natt inneholdt 3 lange nocturner samt en Laudes, m.a.o. 12 tidebønner i løpet av tre netter.

Denne liturgiske skatt er mer eller mindre gått i glemmeboken i våre dager, men fra renessansen og langt inn på 1800-tallet var disse tidebønnene sentrale i påskefeiringen, og tekstene inspirerte en rekke av de største komponistene til å skrive noen av sine ypperste korverker nettopp til Tenebrae-feiringen: Palestrina, Tallis, Lassus, Victoria, Gesualdo, Couperin, Charpentier, Poulenc m.fl.

Onsdag kveld før skjærtorsdag fremføres altså den første Nocturne i Trefoldighetskirken i Oslo. Medvirkende er Ad Fontes’ kor/solister, medlemmer av Consortium Vocale, continuo Knut Johannessen, dirigent og musikalsk leder Terje Kvam, og de fremfører følgende repertoir:

3 gregorianske Psaltersalmer med antifoner, 3 lesninger med tekst fra Jeremias klagesanger, hver av dem tonsatt av henholdsvis Thomas Tallis, Thomas L. da Victoria og M. Charpentier, samt responsorier av Orlandus Lassus og Michael Haydn. Til avslutning fremføres «Christus factus est» av Anerio og «Miserere» av Gesualdo. M.a.o.: En av de rikeste musikalske liturgier man kan forestille seg!

 Tidebønnen begynner kl. 18.00 og fyldige programmer (kr. 150,-) med omtale samt alle tekster i original og oversettelse kan kjøpes ved inngangen.

Velkommen til en meningsfylt inngang til kjernedagene i den stille uke!

Søndag 29. april kl. 19.00 Kongsberg kirke

J.S.Bach: Påskekantater nr. 4: Christ lag in Todesbanden & nr. 6: Bleib bei uns.

Ad Fontes arrangerer i samarbeid med Kongsberg kirke en enestående Bach-konsert søndag 29. april kl. 19.00.

Programmet består av to Bach-kantater: BWV nr. 4 «Christ lag in Todesbanden» og BWV nr 6 «Bleib bei uns».

 

Vi er midt i påsketiden, og dette er en gylden anledning til å få høre to av Bach’s mest berømte påskekantater ved en og samme konsert: «Christ lag in Todesbanden» for 1. påskedag, og «Bleib bei uns» for 2. påskedag.

Medvirkende ved konserten er Ad Fontes’ kor og Oslo barokkorkester, leder Knut Johannessen, dirigent er Terje Kvam.

Som en del av konserten bli det også en musikalsk gjennomgang av kantatene for publikum med illustrerende musikk-eksempler v/ kor og orkester.

Billetter a kr. 250,- v/inngangen.

8. - 10. juni Lørenskog kulturskole

Forestillingen «Mozart med tryllefløyten»

«Mozart med tryllefløyten» har blitt en suksess etter oppførelser på Gran, Jevnaker, Vestre Slide, Gjøvik og sist i Elverum. Samarbeidet med fire unge, profesjonelle sangere, en pianist, de lokale kulturskoler med forskjellige instrumental-kombinasjoner og barnekor alt etter de lokale ressurser har resultert i varierte og bejublede familieforestillinger der lokale medvirkende får møte og delta sammen med unge profesjonelle og realisere en komprimert «Tryllefløyte» i løpet av en drøy time.

Lørenskog kulturskole
Soli: Masterclass-studenter fra Operahøgskolen og Norges Musikkhøgskole.
Mozart: Inger Jorstad.
Manus og regi: Marianne Hirsti.

Mer informasjon kommer.

HØSTEN 2018

Symposium/seminar: "Det musiske som grunnelement i liturgien"

Velkomst v/biskop Per Arne Dahl.
Innledning v/ professor Nils Holger Petersen, København universitet.
Panelinnlegg v/ Kristin Gunnleiksrud, Karl Gervin, Trond Kverno og Terje Kvam.
Spørsmål, samtale & drøfting om Ad Fontes’ videre retning.

 

søndag 30. september kl. 11.00 Bragernes kirke, Drammen

Kantatehøymesse på Mikkelsmesse: J. S. Bachs kantate 19 "Es erhub sich ein Streit"

J. S. Bachs kantate 19 «Es erhub sich ein Streit»
Satser fra flere andre Bachkantater
Ad Fontes kor og orkester
Dirigent Terje Kvam
Kantor Jørn Fevang
Prest Øyvind Norderval
Prost Kjell Ivar Berger