Program 2015

22. mars 2016 Elverum & Raufoss kirker

Ramirez «Misa Criolla»

Høymesse i Elverum m. «Misa Criolla». Elverum kirkekor, Norsk Criolla-orkester, orgel: Ole A. Fevang, dir.: Terje Kvam. Musikalsk gjennomgang for publikum kl. 10.15.

Misa Criolla gjentatt som foredrags-konsert i Raufoss kirke.

30. – 31. mai 2016 Mariakirken, Granavolden & Gjøvik kirke

Renessanse-prosjekt, Taverner, Tallis m.fl.

30. mai kl. 17.00

Foredragskonsert «Til kildene» v/ Marianne Hirsti & Terje Kvam. (Mariakirken) Påfølgende årsmøte (ekstraordinært) m. middag på Sanner hotell.

31. mai

Formiddag: Ad fontes gudstjeneste m. bl.a. Taverner «Western wynde mass» Ad fontes’ kor, dir. Terje Kvam. Liturg : Per Erik Brodal. Musikalsk gjennomgang for publikum kl. 10.15.

Kl. 19.00: Taverners messe gjentas som foredragskonsert i Gjøvik kirke.

17. – 18. oktober 2016 Tønsberg Domkirke

Prosjekt «DØDEN OG LIVET»

17. oktober kl. 17.00:

Foredragskonsert «Døden og livet» v/ Per Arne Dahl, Marianne Hirsti og Jorun M. Bratlie.

18.oktober kl. 11.00

Ad fontes gudstjeneste m.Bach-kantate nr. 8: «Liebster Gott, wann werd ich sterben». Tønsberg Domkor, Oslo barokkork., leder Knut Johannessen, dir. Terje Kvam. Musikalsk gjennomgang av kantaten for publikum kl. 10.15

24. – 25. oktober 2016 Jevnaker & Eidsvoll kirker

Prosjekt «TRO OG TVIL»

24. oktober kl. 17.00

Foredrag m. musikkeksempler «Bach – den 5. evangelist» v/Terje Kvam, Jevnaker kirke.

25. okt. kl. 11.00

Ad fontes gudstjeneste m. BWV 109: «Ich glaube, lieber Herr, hilf mein unglauben». Ad fontes’ kor, Oslo barokkork., leder Knut Johannessen, dir. Terje Kvam. Musikalsk gjennomgang av kantaten for publikum kl. 10.15.

25.okt. kl.18.00

Foredragskonsert i Eidsvoll kirke m. BWV 109 «Ich glaube» (gjentagelse av musikken samme formiddag i Jevnaker kirke). Avslutning av bispevisitas i Eidsvoll.

31. oktober 2016 Jevnaker, Bøndenes hus

Mozart med Tryllefløyten

Familieforestilling «Mozart med tryllefløyten» m. barne kor, strykere fra kulturskolen, pianist Inger Jorstad og fire solister fra Barrat-Due.

Manus & regi: Marianne Hirsti.

6. – 8. november 2016 Bragernes kirke

Trond Kvernos 70-årsdag

Markering av Trond Kvernos 70 års dag i samarb. med Bragernes menighet, Norges kirkesangforbund og Cantando Musikkforlag.

6. – 7. november

Seminar i liturgisk spill (Materiale: Kvernos salmer og musikk til høymessen).

7. november

Kor-seminar for påmeldte & Bragernes kantori

8. november kl. 11.00

Ad fontes gudstjeneste i Bragernes, høymessemusikk & salmer av Trond Kverno. Bragernes kantori, påmeldte korsangere, blåsere, orgel: Jørn Fevang, dir. Terje Kvam

8. november kl. 19.00

Konsert med verker av Kverno. Sopran, Marianne Hirsti. Bragernes solist-ensemble. Orgel: Anders Eidsten Dahl. Dir.: Terje Kvam.

22. november 2016 Vestre Slidre Kulturskole

«Mozart med tryllefløyten»

Familieforestilling «Mozart med tryllefløyten» m. barne kor, strykere fra kulturskolen, pianist Inger Jorstad og fire solister fra Barrat-Due.

Manus & regi: Marianne Hirsti.