Program 2017

Her finner du en oversikt over Ad Fontes’ arrangementer i 2017.
Flere arrangementer er under planlegging og oversikten oppdateres fortløpende.

søndag 12. mars kl. 14.00 & 17.00 Blackbox, Strand hotell, Gjøvik

Mozart med tryllefløyten

Familieforestilling med musikk og humør
Søndag 12.mars kl. 14.00 og 17.00
Blackbox, Strand hotell, Gjøvik

​Medvirkende:
​Konferansier & Papagena: Ingvild Gomnæs Loen
​Pamina: Eldrid Gorset
​Tamino:​​​ Eirik Grøtvedt
​Papageno:​​​ Eilert Taugsbøl Hasseldal
​Mozart:​​​ Inger Jorstad
​Manus og regi:​​ Marianne Hirsti

​Kor og orkester fra Gjøvik kulturskole

​Arrangør: Ad Fontes og Gjøvik kulturskole

————————————-

Søndag 12. mars 2017 inviteres det til en spesiell familieforestilling i Black-box på Gjøvik. Forestillingen «MOZART MED TRYLLEFLØYTEN» settes opp i et samarbeid mellom Gjøvik kulturskole og organisasjonen Ad Fontes. Kulturskolen deltar med barnekor og orkester, og solistene er fra Operahøgskolen og Barrat Due. Manusforfatter og regissør er Marianne Hirsti, og etter en humoristisk innledning der Mozart sammen med en gruppe barn kommer i tidsmaskin til vår egen tid , får publikum oppleve en komprimert versjon av Tryllefløyten i et samspill mellom barn og profesjonelle. Elementer fra ande kjente Mozart-komposisjoner er også innarbeidet og bidrar til et muntert og feiende friskt møte med den kanskje største operakomponist som verden har sett.
Det blir to forestillinger, kl. 14.00 og kl. 17.00

søndag 19. mars kl. 11.00 (gjennomgang av kantaten kl. 10.15) Holmestrand kirke

Bach-høymesse


Markering av reformasjons-jubileet med

Bachs  kantate til Reformasjonsfest nr. 79:

«Gott der Herr ist Sonn und Schild»

 

Søndag 19. mars kl. 11.00 markeres starten på reformasjonsjubileet med en enestående gudstjeneste i Holmestrand kirke: Den ene av Bachs to store kantater til Reformasjonsfest «Gott der Herr ist Sonn und Schild» (BWV 79) blir fremført av Ad Fontes’ kor og Oslo Barokkorkester med Terje Kvam som dirigent.

Gudstjenesten vil i sin helhet bli preget av Bachs musikk: For det første blir kantaten fremført i høymessen slik som på Bachs tid, enkelte gudstjenesteledd blir hentet fra Bach-repertoaret, og salmene vil bli sunget med  Bachs egne satser, ledsaget med kor og orkester.

I forkant av gudstjenesten (kl. 10.15) blir det en gjennomgang av kantaten ved dirigenten,  med hørbare musikkeksempler ved de medvirkende sangere og instrumentalister: komponistens oppbygning av satsene, musikalske motiver, forholdet mellom tekst og musikk samt kantatens plass i liturgien, alt dette blir belyst med korte musikalske sitater fra hele kantaten. Preludium og postludium blir også musikk  av den store mester

Gudstjenesten  er et samarbeid mellom  organisasjonen  Ad Fontes og Holmestrand menighet.

Velkommen til en spesiell musikalsk-liturgisk opplevelse i Holmestrand kirke 19. mars!

søndag 19. mars kl. 19.00 Bragernes kirke

Foredragskonsert med Bachkantate og orgelverker

Markering av reformasjons-jubileet med

Bachs  kantate til Reformasjonsfest nr. 79:

«Gott der Herr ist Sonn und Schild»

 

Søndag 19. mars kl. 19.00 markeres starten på reformasjonsjubileet med en enestående konsert i Bragernes kirke: Den ene av Bachs to store kantater til Reformasjonsfest «Gott der Herr ist Sonn und Schild» (BWV 79) blir fremført av Ad Fontes’ kor og Oslo Barokkorkester med Terje Kvam som dirigent.

Fremførelsen blir en «foredrags-konsert», det vil si at kantaten innledes med et foredrag av dirigenten der hver enkelt sats gjennomgås med musikkeksempler fremført av de medvirkende sangere og instrumentalister: Komponistens oppbygning av satsene, musikalske motiver, forholdet mellom tekst og musikk samt kantatens plass i liturgien, alt dette blir belyst med korte musikalske sitater fra hele kantaten. Publikum vil også få høre orgelverker av den store mester

Konserten er et samarbeid mellom  organisasjonen  Ad Fontes og Bragernes menighet.

Billettpris er kr. 150,-

søndag 19. mars kl. 20.30 Bragernes menighetshus (Kirkegt. 7, 3016 Drammen)

Årsmøte

Saksliste på årsmøtet:
1. Innkalling
2. Valg av ordstyrer og referent
3. Årsberetning
4. Regnskap
5. Valg av styre og revisor

De som har betalt medlemskontingent for 2016 eller nyere har stemmerett på årsmøtet. Alle er velkommen til å delta.

Saksliste med frist for innmelding av saker er sendt til alle medlemmer.

Påskedag, søndag 16. april kl. 11.00 Bragernes kirke

Høytidsmesse

biskop Per Arne Dahl (preken)

Bragernes Kantori

dirigent Terje Kvam

menighetens ansatte

fredag 19. mai kl. 19.00 Bragernes kirke

Salmekveld i anledning Salmens dag

Blant annet med en rekke Luthersalmer i anledning markeringen av at det er 500 år siden reformasjonen.

Bragernes kirkes solistensemble med dirigent Terje Kvam.
Biskop Per Arne Dahl.
Kantorene Anders Eidsten Dahl og Jørn Fevang (orgel).

Arrangører: Norsk hymnologisk forening, Ad Fontes akademi for musikk og liturgi, Bragernes menighet og Tunsberg bispedømme.