Ad Fontes’ sceniske oppførelser

Fra Ad Fontes Mozart med Tryllefløyten, 2015

En møteplass for profesjonelle, nyutdannede sangere/sangstudenter og musikk/teater-elever fra kulturskoler.

Ad Fontes vil ikke bare gjeste bygder og byer med en produksjon, for så å reise hjem når jobben er gjort. Vi ønsker kontakt og samarbeid med ressursene som finnes på ulike steder. Å inkludere musikk- og teaterelever ved kulturskolene i musikkteaterproduksjoner, skaper en møteplass som både vår organisasjon, ferske operasangere og lokale krefter drar nytte av.

Erfaringen etter å ha oppført familieforestillingen «Mozart med tryllefløyten» på tre forskjellige steder, har vært givende på flere måter: Jeg har sett og hørt ungdommer undres over at opera og klassisk musikk faktisk er kjempebra, gøy og spennende! Holdninger og fordommer kan endres.

Barn og ungdommer har sett opp til sangstudentene i hovedrollene som rollemodeller, og uttrykt ønsket om å kunne synge og spille teater slik som dem, når de selv blir store. «Å, tenk at vi greier oss uten mygg,» bemerket en 13-åring, som i løpet av øvelsene forsto at hennes replikker nådde lenger enn siste benkerad! Bra å kunne jobbe akustisk med talestemmen!

I tillegg er det er en annerledes og mer dyptgående opplevelse for barn å få medvirke som aktiv ramme rundt f.eks. en komprimert «Tryllefløyte», enn å sitte som mottaker i salen (uten å forkleine rollen som publikummer!)

Vi har også hatt fruktbare samarbeid med andre ressurser i bygdene: Folk som bygger scene, som kan sette lys profesjonelt og arrangere musikk for det de har av instrumentalister.

Hver oppførelse har blitt forskjellig, bygget på lokal grunnmur og åpenhet for nødvendige endringer i manus og regi.

En arena for sangstudenter og nyutdannede sangere i «mellomfasen»:

Ad Fontes’ prosjekt-kor synger på messer og konserter flere ganger pr år, og her legges det i stor grad vekt på å benytte sangere i etableringsfasen som korister og solister.

Det samme gjelder våre sceniske oppførelser: Det er behov for en arena for operasangere i fasen mellom studenttilværelsen og prøvesang for agenter og operahus; et sted der de ‘får fri’ fra vurdering og sammenligning; fri til å være engasjert på jobb.

Ad Fontes ønsker å gi unge begavelser hjelp og rom til å utvikle rollekarakterer i helhetlige produksjoner av mindre format, men hvor det like fullt arbeides for kvalitet på profesjonelt nivå. Sangerne lærer å både være fleksible sanglig og på scenen i nye saler, samt å utvikle trygghet i til dels krevende dialoger.

For meg som manus/libretto-skriver er oppgaven å skrive tekster som er foranderlige og tilpasningsdyktige uten å miste kjernen og dramaturgien.

«Mozart med tryllefløyten»

Det mest takknemlige å starte med for meg som manusskriver og instruktør, var nettopp Mozart og hans ‘Tryllefløyte’: Et syngespill med mange iboende muligheter.

Vårt første pilotprosjekt på Granavollen inneholdt alle Ad Fontes’ 4 søyler: Seminar, kåserikonsert, Mozartmesse og to Mozartforestillinger. Å belyse Mozart fra forskjellige vinkler, var målet for konsert, messe og forestillinger.

Samarbeidet med barnekor og musikere fra kulturskolen, var en prosess som utviklet seg etter hvert, og som siden har ført denne ‘søylen’ alene til andre steder.

Men ønsket er selvfølgelig å gjennomføre flere søyler på samme sted; de utfyller hverandre.

Hva skjer videre med sceneproduksjoner?

«Mozart med tryllefløyten» skal turnere videre, og noen ganske annerledes ideer og skisser er under utvikling. Stikkord: Iscenesatte eventyr, middelalder- og -mysteriespill i musikalsk drakt. Følg med på senere innlegg!