Messen er drama,
drama vedkommer alle,
kunnskap støtter opplevelse
av musikk som åpner sinnet.

Les mer